شبکه های اجتماعی

آمار بازدید

نظر خواهی

واصف باختری در بالنده‌گی شعر فارسی افغانستان چه جایگاهی دارد؟

استاد واصف باختری

مسافران شکیبا، مسافران خموش
دلم ز گردش آرام این قطار گرفت
در ایستگاه حوادث پیاده خواهم شد

وب سایت استاد واصف باختری

دروازه‌های بستهٔ تقویم

دروازه‌های بستهٔ تقویم

«دروازه‌های بستهٔ تقویم» در برگیرندهٔ هشتاد سروده از بهترین نمونه‌های چاپ شده واصف باختری است که با وسواس بسیار برگزیده شده و با دقت فراوان تایپ و برگ آرایی شده‌اند.
 «دروازه‌های بستهٔ تقویم» در ۱۵۷ صفحه و با شماره‌گان پنجصد نسخه در سرطان سال ۱۳۷۹ هجری خورشیدی توسط بنیاد انتشارات پرنیان و به کوشش ناصر هوتکی در پیشاور چاپ شده است. این گزینه دو بار به گونه آفست در امریکا نیز به چاپ رسیده است.

دروازه‌های بستۀ تقویم

به عنکبوت بگویید
به آن زبان که به‌جز راویان باد ندانند
- نسیج هستی خویش-
جذام هندسی خطّ و سطح و فاصله را
به‌هر کرانه بگستر
می‌ان زاویۀ لحظه‌های تشنۀ صبح
و بر صحیفۀ دیوارهای سبز بشارت
رواق خانۀ ما بارگاه فتح تو باد
اگر به نیمه‌شبی دیدی
که در گریز شبیخونیان منطق نور
شکیب خانه‌نشینان - سکوت پرده‌گیان-
به‌گوش پنجره‌ها گفت
صدای نبض نجابت خموش‌تر بادا
و دست حادثه نوزاد بذر رابطه را
ز بام فاجعه افگند
به‌سوگواری ما خنده‌ات دریغ مباد
مبادت از «نفس سرخ ابر‌ها» بیمی
که بانگ رعد شباهنگام
نه از قبیلة صحرانشین طوفان‌ها
که از تبار عقیم خطوط فاصله بود
به عنکبوت بگویید
رواق خانۀ ما بارگاه فتح توباد!

کابل، ۱۳۵۴

ارسال به شبکه های اجتماعی

ارسال صفحه به دوستان

بستن

دیدگاه های بازدید کنندگان

دیدگاه توسط FAKHRYZADA

پنجشنبه 16 سرطان 1390

ba to ey eftekh watan wa ganjinaye porbare adab ! Ostade bozorg Aaqaye Bakhtari; drodmay ferestam; wa tole omr, salamati wojod az bargahe khodawande layazal khahanam. baa araze hormat FAKHRYZADA

درج دیدگاه تازه

استاد واصف باختری


طراحی و توسعه:
پیشگامان تکنولوژی