شبکه های اجتماعی

آمار بازدید

نظر خواهی

واصف باختری در بالنده‌گی شعر فارسی افغانستان چه جایگاهی دارد؟

استاد واصف باختری

مسافران شکیبا، مسافران خموش
دلم ز گردش آرام این قطار گرفت
در ایستگاه حوادث پیاده خواهم شد

وب سایت استاد واصف باختری

سی‌دی شنیداری شعرهای استاد واصف باختری

سی‌دی شنیداری شعرهای استاد واصف باختری

سی‌دی شنیداری شعرهای استاد واصف باختری:

«کهن‌جامه‌ها» دربرگیرندة نُه شعر در اوزان کلاسیک

«نیماوارها» دربرگیرندة پانزده شعر در اوزان پیشنهادی نیما

«تبعید وزن و قافیه» دربرگیرندة نُه شعر سپید

«آن روی دیگر دیباج» دربرگیرندة ده ترجمة شعر

«بیان‌نامة وارثان زمین» منظومة طنز

ارسال به شبکه های اجتماعی

ارسال صفحه به دوستان

بستن

دیدگاه های بازدید کنندگان

دیدگاهی وجود ندارد

درج دیدگاه تازه

استاد واصف باختری


طراحی و توسعه:
پیشگامان تکنولوژی