شبکه های اجتماعی

آمار بازدید

نظر خواهی

واصف باختری در بالنده‌گی شعر فارسی افغانستان چه جایگاهی دارد؟

استاد واصف باختری

مسافران شکیبا، مسافران خموش
دلم ز گردش آرام این قطار گرفت
در ایستگاه حوادث پیاده خواهم شد

وب سایت استاد واصف باختری

چاپ کتاب «دستینه‌ها»

چاپ کتاب «دستینه‌ها»

دستینه‌ها مجموعة دو جلدی نوشته‌ها و دیدگاه‌های شماری از نویسنده‌گان و اندیشه‌ورزان در ارزش‌یابی کارنامة فرهنگی و ادبی استاد واصف باختری است. 

ارسال به شبکه های اجتماعی

ارسال صفحه به دوستان

بستن

دیدگاه های بازدید کنندگان

دیدگاهی وجود ندارد

درج دیدگاه تازه

استاد واصف باختری


طراحی و توسعه:
پیشگامان تکنولوژی