شبکه های اجتماعی

آمار بازدید

نظر خواهی

واصف باختری در بالنده‌گی شعر فارسی افغانستان چه جایگاهی دارد؟

استاد واصف باختری

مسافران شکیبا، مسافران خموش
دلم ز گردش آرام این قطار گرفت
در ایستگاه حوادث پیاده خواهم شد

وب سایت استاد واصف باختری

سفالینه‌یی چند بر پیشخوان بلورین فردا

سفالینه‌یی چند بر پیشخوان بلورین فردا

از چاپ نخستِ «سفالینه‌یی چند بر پیشخوان بلورین فردا» شش سال و اندی می‌گذرد. با وجودی که این کتاب، خلاف قرارداد و تعهد یکی از بنگاه‌های انتشاراتی در کاغذ نامناسب و با کیفیت نه چندان خوب و غیرمعیاری چاپ شده بود، با استقبال علاقه‌مندان به شعر استاد واصف باختری رو‌ به ‌رو شد و هزاران جلد آن به خانه‌ها و کتاب‌خانه‌های شیفته‌گان ادبیات و فرهنگ ره باز کرد. و اما چاپ دوم «سفالینه‌یی چند بر پیشخوان بلورینه فردا» به دلیل وعده‌ها و وعده‌خلافی‌ها یک انتشارات دیگر، شش ماه و اندی منتظر ماند.

بنیاد انتشارات پرنیان افتخار دارد که این بار با همکاری و حمایت انتشارات عازم، کتاب «سفالینه‌یی چند بر پیشخوان بلورینه فردا» را با قطع و صحافت زیبا، متن شفاف و چند سی‌دی شنیداری شعرها به صدای استاد واصف باختری به علاقه‌مندان زبان فارسی پیشکش می‌کند.

سی‌دی‌های شنیداری دربرگیرندة شعر با قرائت استاد باختری است. با این که این شعرها با امکانات اندک و ابزار ابتدایی و غیرمعیاری ضبط گردیده اند، از این جهت با اهمیت اند که استاد باختری راه درست خواندن این شعرها را هموار نموده اند و بیفزایم که به دلیل ناخوشی استاد و نیز به دلیل چاپ کم‌رنگ متن کتاب، در چند مورد معدود تفاوت‌های اندکی میان چند واژه در متن و صدا وجود دارند؛ و بر بنیاد گپ استاد باختری، در همچو موارد، معیار همانا متن است.

مقدمة رهنورد زریاب را بر منظومة طنز «بیان‌نامة وارثان زمین» و مقدمة داکتر پرخاش احمدی را بر مقدمة کتاب «آب‌های شعر جهان آلوده نیستند»، به این دلیل در چاپ دوم کتاب نیامده اند، که در نظر دارم، تمام نوشته‌ها و نقدها و دیدگاه‌های نویسنده‌گان را در بارة واصف باختری در یک مجموعة جداگانه چاپ کنم.

از استاد واصف باختری سپاسگزارم که با وجود ناخوشی که داشتند، خواست من مبنی به خوانش شعرها را پذیرفتند و با حوصله‌مندی شعرها را خواندند و به صدها پرسش حضوری و تیلفونی من، با خوش‌رویی پاسخ‌های راهگشا ارائه کردند.

از دوست عزیزم سید محسن حسینی بابت آماده ساختن سی‌دی‌های شنیداری شعرها سپاسگزاری می‌کنم. همو بود که با دقت فراوان و توانایی‌های منحصر به فرد و با استفاده از ترفندهای دیجیتالی ویژة خودش، به‌ گونه‌یی از کاستی‌های تکنیکی صداها کاست و به کیفیت شنیداری صداها افزود.

از همسرم منیژه باختری بابت همکاری همه‌جانبه‌اش در چاپ این کتاب سپاسگزاری می‌کنم که اگر حمایت و همکاری او نمی‌بود، این کتاب با این پیراسته‌گی به چاپ دوم نمی‌رفت.

 

ارسال به شبکه های اجتماعی

ارسال صفحه به دوستان

بستن

دیدگاه های بازدید کنندگان

دیدگاهی وجود ندارد

درج دیدگاه تازه

استاد واصف باختری


طراحی و توسعه:
پیشگامان تکنولوژی