شبکه های اجتماعی

آمار بازدید

نظر خواهی

واصف باختری در بالنده‌گی شعر فارسی افغانستان چه جایگاهی دارد؟

استاد واصف باختری

مسافران شکیبا، مسافران خموش
دلم ز گردش آرام این قطار گرفت
در ایستگاه حوادث پیاده خواهم شد

وب سایت استاد واصف باختری

چاپ آثار استاد واصف باختری

چاپ آثار استاد واصف باختری

انتشارات پرنیان به عنوان صاحب امتیاز کارنامة ادبی استاد واصف باختری؛ افتخار جمع‌آوری، تایپ، بازخوانی، ویراستاری و چاپ کتاب‌های این شاعر گرامی و نویسندة سترگ را به عهده داشته است و این بوده دلیل اصلی پایه‌گذاری انتشارات پرنیان.

بخشی از کارنامة ادبی استاد واصف باختری که در سه جلد گردآوری شده است، حاصل کار بیست سالة من است که با مشقت‌ها و تلاش‌های فراوانی به دست آمده است.

در «سفالینه‌یی چند بر پیشخوان بلورین فردا» همه شعرهای چاپ شدة استاد واصف باختری، گرد آمده اند. «حاشیه‌های گریزان از متن» دربرگیرندة بیشتر نبشته‌ها، پژوهش‌ها، سخنرانی‌ها، مقدمه‌ها و مصاحبه‌های استاد واصف باختری در عرصة ادبیات است و «سی مرغی که سیمرغ نشدند» در برگیرندة مقالات و پژوهش‌های فلسفی، گزارش مقالات فلسفی و ادبی، معرفی کتاب‌های چاپ شده و فهرست شماری از مقالات و سطری چند از زنده‌گی واصف باختری است.

سی‌دی‌ شنیداری دربرگیرندة چهل و چهار شعر در پنج بخش (کهن جامه‌ها، نیماوارها، تبعید وزن و قافیه، آن روی دیگر دیباج و بیان‌نامة وارثان زمین) با قرائت استاد باختری است. با این که این شعرها با امکانات اندک و ابزار ابتدایی و غیرمعیاری ضبط گردیده اند، از این جهت با اهمیت اند که استاد واصف باختری راه درست خواندن این شعرها را هموار نموده اند و بیفزایم که به دلیل ناخوشی استاد واصف باختری و نیز به دلیل چاپ کم‌رنگ متن کتاب، در چند مورد معدود تفاوت‌های اندکی میان چند واژه در متن و صدا وجود دارند؛ که در همچو موارد، معیار همانا متن است.

دقت، موشگافی و تلاش فراوان به خرچ داده شده است تا این کتاب‌ها با کمترین اشتباه تایپی فراهم آیند. در مواردی ناگزیر شده‌ام که متن مقاله‌ها را که در چند جا به نشر رسیده بودند، مقایسه نمایم؛ گاهی متن‌های به دست آمده بر اثر گذشت روزگار خوانایی خود را از دست داده بودند. در چنین حالاتی به نسخه‌های خطی مراجعه نموده‌ام؛ در مواردی که نسخه‌های خطی نیز موجود نبودند، با مکالمة تیلفونی با استاد واصف باختری، کوشیده ام تا رفع ابهام نمایم.

از اشتباهات احتمالی عذرخواهی می نمایم و از خواننده‌گان دانا می‌خواهم که هر اشتباهی را که درمی‌یابند، بگویند یا بنویسند تا در چاپ‌های بعدی، به رفع کاستی‌ها پرداخته شود.

 

ارسال به شبکه های اجتماعی

ارسال صفحه به دوستان

بستن

دیدگاه های بازدید کنندگان

دیدگاهی وجود ندارد

درج دیدگاه تازه

استاد واصف باختری


طراحی و توسعه:
پیشگامان تکنولوژی