شبکه های اجتماعی

آمار بازدید

نظر خواهی

واصف باختری در بالنده‌گی شعر فارسی افغانستان چه جایگاهی دارد؟

استاد واصف باختری

مسافران شکیبا، مسافران خموش
دلم ز گردش آرام این قطار گرفت
در ایستگاه حوادث پیاده خواهم شد

وب سایت استاد واصف باختری

از خراسانم

از خراسانم

فرید اروند

 
به سالار سخن استاد واصف باختری

از خراسانم
ندیده باغچه‌ها گرمیی حضور ترا
وآفتاب ندارد کمی غرور ترا
ایا پیامبر میلادِ جنگل و باران
که اعتراف نکرده زمان ظهور ترا
مگر که طایفه‌ام از تبار خفاش است
چه گونه آه! تحمل نکرد نور ترا
من آن مسافر تاریخ ـ از خراسانم ـ
وخوب می‌شنوم درد ناصبور ترا
هنوز باد نگفته به گوش جنگل وباغ
تمام گفتنیی سبز آن سطور ترا
دگر که واژه برای تو من نمی‌یابم
خدا بهار دهد روزهای دور ترا

اعدام نسترن
چقدرخسته دل و ورشکسته تن بودی
تو مثل آیینهٔ قد نمای من بودی
اگر چه کوچه بن بست را نپیمودی
دچار حادثهٔ سرخ، در وطن بودی
منم که کفش زآتش به پای می‌کردم
تویی که زخم مگر پشت پیرهن بودی
اگر بهار زتقویم من فراری بود
تو آه! شاهد اعدام نسترن بودی
چه با دریغ که اینگونه من دو شَق شده ام
دقیق‌تر که شدم تو جناب «من» بودی

آنسوی دریا
گاه فصل از امید واز ترنم می‌شوم
گاه درپهنای دلتنگیی خود گم می‌شوم
اشک اشکم از جدایی‌ها واما ناگهان
می‌گشایم چشم‌هایم را تبسم می‌شوم
مادرم آنسوی دریا موج ِ اشک وانتظار
من زحجم ِ بیکسی اینجا تلاطم می‌شوم
گرنیابم راه رفتن سوی خانه حیف حیف
ماهیی بیتاب حوض ِ خشک مردم می‌شوم

ارسال به شبکه های اجتماعی

ارسال صفحه به دوستان

بستن

دیدگاه های بازدید کنندگان

دیدگاهی وجود ندارد

درج دیدگاه تازه

استاد واصف باختری


طراحی و توسعه:
پیشگامان تکنولوژی