شبکه های اجتماعی

آمار بازدید

نظر خواهی

توقع تان از واصف باختری هفتاد ساله چیست؟
استاد واصف باختری

مسافران شکیبا، مسافران خموش
دلم ز گردش آرام این قطار گرفت
در ایستگاه حوادث پیاده خواهم شد

وب سایت استاد واصف باختری

به روایت تصویر

رویدادهای ادبی

سالگشت استاد واصف باختری مبارک باد !

سالگشت استاد واصف باختری مبارک باد !

استاد واصف باختری، ای سپهبد ستبرسینة سپهر، ای یل گردن فراز پهنة ناورد، عمرت دراز باد ...

سالگشت استاد واصف باختری مبارک باد !

سالگشت استاد واصف باختری مبارک باد !

شصت سال پاسداري از زبان و ادبيات مبارکت باد!

مهرباني اندك ترين صفت توست. ای موسپید روشندل، هفتاد و یک ساله‌گي، مباركت باد! در هفتاد سال هيچگاهي زبان به زشتي و پلشتي نگشودي، سال‌های دگر همچنان نيكي ...

سالگشت استاد واصف باختری مبارک باد !

سالگشت استاد واصف باختری مبارک باد !

هفتاد و دومين زادروز استاد واصف باختري را به خودش، خودِ ما و دوستداران سرود و سخن قافله سالار ادبیات افغانستان مبارک باد مي‌گوييم. 

ساليان دگر بر اين باد!

شادمان و تندرست باشي همه چيز ما و پيرِ ادبيات ...

سالگشت استاد واصف باختری مبارک باد !

سالگشت استاد واصف باختری مبارک باد !

استاد واصف باختری در 24 حوت همین سال هفتاد و یک ساله شد. کارنامه ادبی و فرهنگی استاد واصف باختری شصت سال حضور پربار و ویژه در جریان ادبی و فرهنگی افغانستان دارد. شصت و دو سال است که استاد باختری شعر می سراید، مقاله ...

واصف باختری و شعر نو

واصف باختری و شعر نو

محمدکاظم کاظمی

بدون ترديد، در ميان شاعران هم‌عصر خويش‌، استاد واصف باختري جدّي‌ترين و حرفه‌یي ترين برخورد را با شعر نو داشته است‌، به ويژه با شعر نيمايي‌. در شعر او، هم رعايت دقيق قواعد صوري ...

به مناسبت گرامیداشت استاد واصف باختری

به مناسبت گرامیداشت استاد واصف باختری

نصیر مهرین

به مناسبت گرامیداشت استاد واصف باختری حضار گرامی سلام می‌فرستم جناب استاد باختری، آرزو دارم، تندرست و کم غم باشید. جای مسرت است که تعدادی ازعزیزان و ...

پیام کانون فرهنگی هنری جوانان افغان مقیم استکهلم

پیام کانون فرهنگی هنری جوانان افغان مقیم استکهلم

پیام کانون فرهنگی هنری جوانان افغان مقیم استکهلم

چها که بر سر این تکدرخت پیر گذشتو لیک جنگل انبوه را ز یاد نبردبه فتحنامه خورشید کاغذین خندیدچراغ گوشهٔ اندوه را ز یاد ...

استاد واصف باختری


طراحی و توسعه:
پیشگامان تکنولوژی